Medlemmer

Egil Holmen : 19.12.1943

Egil har spilt i Brigademusikken i Nord-Norge i 1964. Etablerte eget dansorkester samme år, og spilte i flere danseband i Drammensområdet på 70-tallet. Var også medlem av Krogstad Musikkorps i mange år. Etter flytting til Skien blei han medlem av Skiens Ungdomskorps (nå Skien Janitsjar). Tok dirigentkurs og jobbet som dirigent og instruktør i Gulset Skolemusikk. Har også dirigert Menstad Skolekorps i flere år. Har også spilt i flere typer jazzband i Grenland. Spiller nå i Suoni Salongorkester ved siden av GJG. Hjelper også til i Grenland Veterankorps etter behov.

 

Tidligere musikkaktiviteter :

Brigademusikken i Nords-Norge. Krogstad Musikkorps. Skiens Ungdomskorps. Dirigent/instruktør i Gulset og Menstad Skolekorps. Victoria Jazzband, Per Kristian Ekholt Power Band, 9-bandet Front Nine.

 

Tor Thorjussen : 02.06.1938 

Tor startet i Folkeskolens Guttekorps i 1947, og fikk sin første trompet i 1948. Han har hele tiden holdt seg til kornett og trompet. Foruten GJG, spiller han i Grenland Veterankorps, og har tatt opp spilling igjen i sitt tidligere korps etter 22 års fravær. Tor har også siden 60-tallet spilt i de fleste av Porsgrunns kirker.

Tidligere musikkaktiviteter :

Folkeskolens Guttekorps 1947-55, Porsgrunn Janitsjarorkester 1955-94, Tor Eugen Hansens storband 1959, Egil A. Gundersens storband 1968, Østre kirkes blåsekvartett 1975-82, Blåsekvartetten»De fire Seniorer» 2000-2006, Fritz Austin Memory Band 2006, Hydroorkesteret 1992-2005.

 

Karl Hagerup Nilssen : 12.09.1941

Karl startet i Solvang Skolekorps, Stavanger i 1951. Først på althorn, men gikk over på trekkbasun i 1955. Nå spiller han i GJG, Grenland Veterankorps og Porsgrund Musikforenings Orkester.

 

Tidligere musikkaktiviteter :

Solvang Skolekorps 1951-54, Sola Gutekorps/Skolekorps 1955-60, Jernbanens Musikkorps, Stavanger, Musikkorpset Gjallarhorn, Studentersamfundets div. band i Trondheim 1960-65 , Hydrorkesteret, Egil A. Gundersens Storband 1968, Bamble Musikkorps 1980.-92, Posaunenchor Spellen-Friedrichsfeld, 1993-97, Trombonelauget 1997-2002, Mesaieed Brass Ensemble, Qatar 2003-2006. 

 

Svein Erik Nilssen : 21.07.1943

Svein Erik startet på trompet i Skien Skolemusikk i 1953. Seinere gikk han over i Suoni, og fortsatte med trompeten i flere band og orkestre fram til 90-tallet. Han tok dirigentkurs i 1971, og har praktisert dirigering av kor og korps fram til 2012. Nå spiller han kontrabass i Siljazz og GJG, samt baryton i Suoni og Suoni Salongorkester.

Tidligere musikkaktiviteter :

Skien Skolemusikk, Musikkforeningen Suoni, div. band og danseorkestre, Skien Musikkforening(Walthorn), Guttormsens Storband, dirigert Skien Arbeidermannskor , kor/korps i Qafco, Qatar, dirigert Suoni Salongorkester, Hydroorkesteret (kontrabass).

Ole Løberg : 05.03.1933

Ole begynte å spille gitar i 1950, og hadde timer med Einar Hamle. Hamle fikk med Ole på spillejobber hvor han bl.a. spilte sammen med Steinar Svensen, Arne Ingebretsen og Roar Rosenvold. Ole er nå vår faste gitarist.

Tidligere musikkaktiviteter :

Parkrestauranten, Petur Johnsons orkester, Steinar Svensens orkester, Porsgrunn Saxophone Orchestra, Fritz Austin Memory Band (2005-06)

 

Thor Furuvald : 27.02.1948

Thor er vårt yngste medlem, og startet i bandet 1.april 2008. Han begynte på trompet ved Porsgrunn Musikkskole i 1958. Han spiller for tiden trombone i Herøya Storband, og tuba/el-bass i Herøya Musikkorps. Er vår faste slagverker i GJG.

Tidligere musikkaktiviteter :

Eidanger Guttekorps 1959-64, Wiz danseband 1963-66, div. speiderorkestre, Herøya Storband 1982- (trompet og trombone), Herøya Musikkorps 1979- (trompet,walthorn,slagverk,baryton,trombone,bass), Telemark All Star Band 2001 (USA prosjekt), Hydroorkesteret (slagverk,walthorn), Tramp danseband (trommer), vikaroppdrag i Porsgrunn Janitsjarorkester og Stathelle Musikkorps.

Ole Geir Pedersen : 05.04.1946

Ole Geir startet med pianotimer hos Inger Pedersen i Skien i  1953 og frem til 1960. Seinere har han utvidet dette også til orgelspill. Ole Geir spilte også kornett, althorn og Euphonium i Skien Skolemusikk. Han er fra 2017 vår faste pianist i GJG.

Tidligere musikkaktiviteter :

Skien Skolemusikk, Speidermusikken i Skien. Organist i Skien og Porsgrunn Metodistkirker fra 1966 og fram til i dag. Akkompagnatør for kor i samme kirker fra 1964. Ole Geir har vært dirigent i Speidermusikken fra 1982, og dirigerer Immanuelkoret i Metodistkirken. Har spilt kornett i Grenland Brass, men er fra 2017 medlem i Grenland Veterankorps.

 

Legg igjen en kommentar