Medlemmer

Egil Holmen : 19.12.1943

Egil har spilt i Brigademusikken i Nord-Norge i 1964. Etablerte eget dansorkester samme år, og spilte i flere danseband i Drammensområdet på 70-tallet. Var også medlem av Krogstad Musikkorps i mange år. Etter flytting til Skien blei han medlem av Skiens Ungdomskorps (nå Skien Janitsjar). Tok dirigentkurs og jobbet som dirigent og instruktør i Gulset Skolemusikk. Har også dirigert Menstad Skolekorps i flere år. Har også spilt i flere typer jazzband i Grenland. Spiller nå i Suoni Salongorkester ved siden av GJG. Hjelper også til i Grenland Veterankorps etter behov.

Tidligere musikkaktiviteter :

Brigademusikken i Nords-Norge. Krogstad Musikkorps. Skiens Ungdomskorps. Dirigent/instruktør i Gulset og Menstad Skolekorps. Victoria Jazzband, Per Kristian Ekholt Power Band, 9-bandet Front Nine.

Jan Eirik Steiro 

Jan Eirik har jazzerfaring fra Bodega Band på NTNU i Trondheim, Guttormsen/ Ekholt storband, samt 12+ band i Skien.

Tenorsax

Tor Thorjussen : 02.06.1938 

Tor startet i Folkeskolens Guttekorps i 1947, og fikk sin første trompet i 1948. Han har hele tiden holdt seg til kornett og trompet. Foruten GJG, spiller han i Grenland Veterankorps, og har tatt opp spilling igjen i sitt tidligere korps etter 22 års fravær. Tor har også siden 60-tallet spilt i de fleste av Porsgrunns kirker.

Tidligere musikkaktiviteter :

Folkeskolens Guttekorps 1947-55, Porsgrunn Janitsjarorkester 1955-94, Tor Eugen Hansens storband 1959, Egil A. Gundersens storband 1968, Østre kirkes blåsekvartett 1975-82, Blåsekvartetten»De fire Seniorer» 2000-2006, Fritz Austin Memory Band 2006, Hydroorkesteret 1992-2005.

Karl Hagerup Nilssen : 12.09.1941

Karl startet i Solvang Skolekorps, Stavanger i 1951. Først på althorn, men gikk over på trekkbasun i 1955. Nå spiller han i GJG, Grenland Veterankorps og Porsgrund Musikforenings Orkester.

Tidligere musikkaktiviteter :

Solvang Skolekorps 1951-54, Sola Gutekorps/Skolekorps 1955-60, Jernbanens Musikkorps, Stavanger, Musikkorpset Gjallarhorn, Studentersamfundets div. band i Trondheim 1960-65 , Hydrorkesteret, Egil A. Gundersens Storband 1968, Bamble Musikkorps 1980.-92, Posaunenchor Spellen-Friedrichsfeld, 1993-97, Trombonelauget 1997-2002, Mesaieed Brass Ensemble, Qatar 2003-2006. 

Svein Erik Nilssen : 21.07.1943

Svein Erik startet på trompet i Skien Skolemusikk i 1953. Seinere gikk han over i Suoni, og fortsatte med trompeten i flere band og orkestre fram til 90-tallet. Han tok dirigentkurs i 1971, og har praktisert dirigering av kor og korps fram til 2012. Nå spiller han kontrabass i Siljazz og GJG, samt baryton i Suoni og Suoni Salongorkester.

Tidligere musikkaktiviteter :

Skien Skolemusikk, Musikkforeningen Suoni, div. band og danseorkestre, Skien Musikkforening(Walthorn), Guttormsens Storband, dirigert Skien Arbeidermannskor , kor/korps i Qafco, Qatar, dirigert Suoni Salongorkester, Hydroorkesteret (kontrabass).

Karin Hansen : 26.02.1950

Karin har eksamen fra Østlandets Musikkonservatorium. Jobbet som musikklærer på Kjølnes og Heistad ungdomsskole. Spiller i Grenland storband og synger i Eidanger Kantori.

Thor Furuvald : 27.02.1948

Thor er vårt yngste medlem, og startet i bandet 1.april 2008. Han begynte på trompet ved Porsgrunn Musikkskole i 1958. Han spiller for tiden trombone i Herøya Storband, og tuba/el-bass i Herøya Musikkorps. Er vår faste slagverker i GJG.

Tidligere musikkaktiviteter :

Eidanger Guttekorps 1959-64, Wiz danseband 1963-66, div. speiderorkestre, Herøya Storband 1982- (trompet og trombone), Herøya Musikkorps 1979- (trompet,walthorn,slagverk,baryton,trombone,bass), Telemark All Star Band 2001 (USA prosjekt), Hydroorkesteret (slagverk,walthorn), Tramp danseband (trommer), vikaroppdrag i Porsgrunn Janitsjarorkester og Stathelle Musikkorps.

Ole Geir Pedersen : 05.04.1946

Ole Geir startet med pianotimer hos Inger Pedersen i Skien i  1953 og frem til 1960. Seinere har han utvidet dette også til orgelspill. Ole Geir spilte også kornett, althorn og Euphonium i Skien Skolemusikk. Han er fra 2017 vår faste pianist i GJG.

Tidligere musikkaktiviteter :

Skien Skolemusikk, Speidermusikken i Skien. Organist i Skien og Porsgrunn Metodistkirker fra 1966 og fram til i dag. Akkompagnatør for kor i samme kirker fra 1964. Ole Geir har vært dirigent i Speidermusikken fra 1982, og dirigerer Immanuelkoret i Metodistkirken. Har spilt kornett i Grenland Brass, men er fra 2017 medlem i Grenland Veterankorps.

Legg igjen en kommentar